Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Ερευνητικής Εργασίας

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή


Κεφάλαιο 2: Οι Νέες Τεχνολογίες


        2.1. Η εξέλιξη της τεχνολογίας μέχρι σήμερα
        2.2. Οι νέες τεχνολογίες -Πλεονεκτήματα
        2.3. Οι αρνητικές επιπτώσεις της τεχνολογικής ανάπτυξης
        2.4. Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην εργασία
       
Κεφάλαιο 3: Επάγγελμα - Εργασία
        3.1. Επάγγελμα - Εργασία
        3.2. Είδη επαγγελμάτων
        3.3. Η ιστορική εξέλιξη των επαγγελμάτων
        3.4. Επιλογή επαγγέλματος
       
Κεφάλαιο 4: Επαγγέλματα που «χάνονται»
        4.1. Παλιά–παραδοσιακά επαγγέλματα που «χάνονται» α’
        4.2. Παλιά–παραδοσιακά επαγγέλματα που «χάνονται» β’
        4.3. Επαγγέλματα που επηρεάστηκαν αρνητικά από τις νέες τεχνολογίες α’
        4.4. Επαγγέλματα που επηρεάστηκαν αρνητικά από τις νέες τεχνολογίες β’

Κεφάλαιο 5: Νέες τεχνολογίες και νέα επαγγέλματα
        5.1. Η θετική επίδραση της τεχνολογίας στα επαγγέλματα
        5.2. Νέες τεχνολογίες και επαγγέλματα ανά κλάδο
        5.3. Νέα επαγγέλματα – α’ μέρος
        5.4. Νέα επαγγέλματα – β’ μέρος
.
Κεφάλαιο 6: Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον?
        6.1. Η εξέλιξη της τεχνολογίας
        6.2. Η εξέλιξη των επαγγελμάτων
        6.3. Ποια επαγγέλματα έχουν «μέλλον»?
        6.4. Επαγγέλματα του μέλλοντος

Κεφάλαιο 7: Δημοσκόπηση
        7.1. Η δημοσκόπηση
        7.2. Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης
   
Κεφάλαιο 8: Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία

Ερωτηματολόγιο

Αφιερώστε λίγα λεπτά και απαντήστε στο ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα θα ταξινομηθούν , θα αναλυθούν, και θα συμπεριληφθούν στην τελική έκθεση της ερευνητικής εργασίας.

Πιστεύετε ότι είχε θετική ή αρνητική επίδραση, η είσοδος των νέων τεχνολογιών στον εργασιακό χώρο;

Συμφωνείτε με την άποψη ότι η τεχνολογική πρόοδος δημιουργεί τόσες θέσεις εργασίας όσες "καταργεί";

Για ποιο λόγο πιστεύετε «χάθηκαν» κάποια από τα «παλιά» επαγγέλματα;

Πώς επηρέασαν οι βιομηχανίες τα παλιά επαγγέλματα;

Με ποιες πράξεις, έμμεσα οι άνθρωποι ''κατάργησαν'' τα παλιά επαγγέλματα;

Πόσα επαγγέλματα υπάρχουν τώρα σε σχέση με αυτά που υπήρχαν πριν 20 χρόνια;

Ποια επαγγέλματα θα έχουν θετικές προοπτικές τα επόμενα χρόνια στην αγορά εργασίας

Πιστεύετε ότι οι νέες τεχνολογίες θα σας βοηθήσουν στη δουλειά σας;

Έχετε ακούσει για την " τηλεργασία ";

Αν απαντήσατε ΝΑΙ, στην προηγούμενη ερώτηση, πιστεύετε ότι η τηλεργασία μπορεί να εφαρμοστεί στα περισσότερα επαγγέλματα και να βοηθήσει στην καταπολέμηση της ανεργίας;