Ημερολόγιο Project-Συναντήσεις

Συναντήσεις της Ολομέλειας του τμήματος

1η Συνάντηση :  2 Νοεμβρίου 2012


2η Συνάντηση :  9 Νοεμβρίου 2012

3η Συνάντηση :  23 Νοεμβρίου 2012

4η Συνάντηση :  07 Δεκεμβρίου 2012

5η Συνάντηση :  14 Δεκεμβρίου 2012

6η Συνάντηση :  11 Ιανουαρίου 2013

7η Συνάντηση :  18 Ιανουαρίου 2013

8η Συνάντηση : 25 Ιανουαρίου 2013 - Πρώτη Παρουσίαση της Ερευνητικής Εργασίας 

9η Συνάντηση : 1 Φεβρουαρίου 2013 - Προγραμματισμός εργασιών Β' τετραμήνου 

10η Συνάντηση : 15 Φεβρουαρίου 2013

11η Συνάντηση :  22 Φεβρουαρίου 2013

12η Συνάντηση : 1 Μαρτίου 2013


13η Συνάντηση : 8 Μαρτίου 2013

14η Συνάντηση : 15 Μαρτίου 2013

15η Συνάντηση : 29 Μαρτίου 2013

16 Συνάντηση : 5 Απριλίου 2013

Ολοκλήρωση Συναντήσεων..
Προετοιμασία Παρουσίασης της Ερευνητικής Εργασίας

Παρουσίαση 18 Απριλίου 2013

Ερωτηματολόγιο

Αφιερώστε λίγα λεπτά και απαντήστε στο ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα θα ταξινομηθούν , θα αναλυθούν, και θα συμπεριληφθούν στην τελική έκθεση της ερευνητικής εργασίας.

Πιστεύετε ότι είχε θετική ή αρνητική επίδραση, η είσοδος των νέων τεχνολογιών στον εργασιακό χώρο;

Συμφωνείτε με την άποψη ότι η τεχνολογική πρόοδος δημιουργεί τόσες θέσεις εργασίας όσες "καταργεί";

Για ποιο λόγο πιστεύετε «χάθηκαν» κάποια από τα «παλιά» επαγγέλματα;

Πώς επηρέασαν οι βιομηχανίες τα παλιά επαγγέλματα;

Με ποιες πράξεις, έμμεσα οι άνθρωποι ''κατάργησαν'' τα παλιά επαγγέλματα;

Πόσα επαγγέλματα υπάρχουν τώρα σε σχέση με αυτά που υπήρχαν πριν 20 χρόνια;

Ποια επαγγέλματα θα έχουν θετικές προοπτικές τα επόμενα χρόνια στην αγορά εργασίας

Πιστεύετε ότι οι νέες τεχνολογίες θα σας βοηθήσουν στη δουλειά σας;

Έχετε ακούσει για την " τηλεργασία ";

Αν απαντήσατε ΝΑΙ, στην προηγούμενη ερώτηση, πιστεύετε ότι η τηλεργασία μπορεί να εφαρμοστεί στα περισσότερα επαγγέλματα και να βοηθήσει στην καταπολέμηση της ανεργίας;